MPP 1 NP

207 หมู่ 12 ต.หนองฮี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โทรศัพท์  042-199-715 โทรสาร.042-199-715

เขียนโดย administrator
ฮิต: 392     วันที่  28  พฤษภาคม  2561  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายไตรสมุทร  จันทร์ศรีเมือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ภาพกิจกรรม

Copyright © 2019, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu