MPP 1 NP

207 หมู่ 12 ต.หนองฮี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โทรศัพท์  042-199-715 โทรสาร.042-199-715

เขียนโดย administrator
ฮิต: 520

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คุณกัลยา เฉลยเสนาะ พร้อมครอบครัว ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 100 ทุน พร้อมด้วยเลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้เป็นการมอบทุนต่อเนื่่องภาคเรียนละ 1 ครั้ง ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ทางโรงเรียนขอขอบพระทุนท่านมา ณ โอกาสนี้ ผลบุญที่ท่านได้ทำก็ขอให้ส่งผลถึงท่านและครอบครัว

ภาพกิจกรรม

 

Copyright © 2019, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu