MPP 1 NP

207 หมู่ 12 ต.หนองฮี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โทรศัพท์  042-199-715 โทรสาร.042-199-715

เขียนโดย administrator
ฮิต: 377

teacher

"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

(ภาพกิจกรรม) 

Copyright © 2019, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu