MPP 1 NP

207 หมู่ 12 ต.หนองฮี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โทรศัพท์  042-199-715 โทรสาร.042-199-715

เขียนโดย นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ
ฮิต: 591

IMG 7309111

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2561


เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ 
ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา 
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา 
จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรสมด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้มอบความรักและเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อลูก

ภาพกิจกรรม

Copyright © 2019, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu