MPP 1 NP

207 หมู่ 12 ต.หนองฮี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โทรศัพท์  042-199-715 โทรสาร.042-199-715

เขียนโดย นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ
ฮิต: 818

ตอนรบผอ

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ขอต้อนรับ นาายสุรชัย สุทธิอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

 

ภาพกิจกรรม

Copyright © 2019, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu