MPP 1 NP

207 หมู่ 12 ต.หนองฮี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โทรศัพท์  042-199-715 โทรสาร.042-199-715

เขียนโดย administrator
ฮิต: 712

          โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ร่วมกัน อำเภอปลาปาก จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่  19  ตุลาคม  2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล มาเป็นประธาน โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 ภาพกิจกรรม

Copyright © 2019, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu