เขียนโดย administrator

          โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ร่วมกัน อำเภอปลาปาก จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่  19  ตุลาคม  2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล มาเป็นประธาน โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 ภาพกิจกรรม