MPP 1 NP

207 หมู่ 12 ต.หนองฮี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โทรศัพท์  042-199-715 โทรสาร.042-199-715

เขียนโดย นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
คกก โรงอาหาร.pdf นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ602 kB2019-04-12 13:16

Read more: ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง

เขียนโดย นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
คกก งบปรับปรุงซ่อมแซม.pdf นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ538 kB2019-04-12…

Read more: ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

เขียนโดย นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
ประกาศผู้ชนะ-ปรับปรุงซ่อมแซม.pdf นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ360 kB2018-12-28 14:24

Read more: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
ประกาศผู้ชนะ-โรงอาหาร.pdf นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ353 kB2018-12-28 14:23

Read more: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
new doc 2560-12-28 09.42.34_25601228101515 AM.pdf นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ595 kB2017-12-28 11:25

Read more: โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Copyright © 2019, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu