เขียนโดย นางสาวนพรัตน์ น้ำคำ

IMG 3853111

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 คณะครู-นักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม จัดงานวันคล้านวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจ้าหญิงผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่าน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงเป็นนักกฎหมายและนักการทูตที่ทรงพระปรีชาสามารถและยังประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตลอดมา  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ภาพกิจกรรม